Termene de pastrare a documentelor financiar contabile

Pastrarea si arhivarea documentelor financiar-contabile in format hartie se fac in conformitate cu prevederile Legii 16/1996 republicata, coroborat cu OMFP 2634/2015, prin respectarea urmatoarelor reguli generale: - documentele se grupeaza in dosare, numerotate si snuruite; - gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera acestea. Dosarele astfel arhivate se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotr...
More